tóc nhuộm màu sáng 2017

  • Xu hướng tóc nhuộm màu sáng lên ngôi năm 2017 Xu hướng tóc nhuộm màu sáng lên ngôi năm 2017
    Xu hướng tóc nhuộm màu sáng lên ngôi năm 2017: Để áp dụng xu hướng này mà không cần phải thay đổi màu nhuộm sẵn có của tóc, các chuyên gia gợi ý bạn nên highlight màu nhuộm sáng cho những lọn tóc xung quanh mặt. Cách này sẽ giúp khuôn...